Hľadať
0 ks
Nákupný košík

Kontaktujte nás

Kontakty: Telefón: 0940498523
Email: info@babycity.sk

Fakturačná adresa:
Mgr. Branislav Sűč - BabyCITY
Nám. Ľ. Štúra 5949/10
97405 Banská Bystrica

IČO: 53531094
DIČ: 1085721417

Nie som platcom DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica,
číslo živnostenského registra: 620-45128.
Dozorný orgán Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93
Kontaktný formulár